Uw belastingaangifte en Uw Boekhouding

 

Velen van u hebben er geen zin in om avonden lang alle papieren uit te zoeken en belastingformulieren in te vullen.

 

Hoewel, op papier kan het al jaren niet meer.

 

En nu vult de fiscus al allerlei gegevens in, zonder rekening te houden met veranderde omstandigheden.

Kritisch controleren is dan op zijn plaats.

Ook brieven waarin staat: ďU hoeft geen aangifte te doenĒ kunt u maar beter naast u neerleggen, want ook daar kunnen omstandigheden zijn

die tot een teruggaaf van belasting kunnen leiden.

 

 

Uw Belastingaangifte

Het invullen van uw aangifte doen we niet zo maar even

Sommige collegaís krijgen van hun baas soms maar een kwartier of een half uurtje de tijd om uw aangifte te maken.

Bij ons gaat dat anders.

 

We nemen er de tijd voor, want wij vinden het belangrijk om samen met U als belastingplichtige de aangifte in te vullen.

In dat gesprek (met koffie of een glaasje fris, hoop ik!) nemen we de tijd om over van alles wat met uw financiŽle situatie te maken heeft door te praten.

Denk aan aftrekbare ziektekosten, giften, studiekosten.

 

In de loop van de tijd kan het in uw papieren een doolhof geworden zijn. Wat mag weg, wat is nog belangrijk?

Wij nemen de tijd om samen met u uit te zoeken wat voor de aangifte van belang is en wat beslist niet weg gegooid mag worden.

Denk daarbij aan ziektekosten, huurpapieren en huurtoeslag, verzekeringspapieren.

 

Kortom, een goede belastingconsulent wil ook een financiŽle hulp zijn en u bij dit soort vragen helpen.

Hij zal niet zo maar even de aangifte doen, maar tijd voor u nemen en belangstelling tonen voor wat U als cliŽnt op financieel terrein bezig houdt.

 

Toeslagen

Huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindertoeslag, kindgebonden budget, ouderentoeslag, studiefinanciering.

Het is voor een ďgewoonĒmens ook niet meer te volgen wat ze in Den Haag verzinnen.

Ook deze zaken komen waar nodig aan de orde in het gesprek, aanvragen en/of wijzigingen verzorgen wij ook.

 

Tarieven

Onze tarieven liggen erg laag vergeleken en dat willen we zo houden.

 

Boekhoudingen

Voor ondernemers, starters, maar ook particulieren kan het in deze tijd goed en handig zijn inzicht te hebben in de inkomsten en uitgaven.

Voor een bedrijf is het trouwens een wettelijke verplichting een boekhouding bij te houden.

 

Maar het is beslist niet nodig daar een duuraccountantskantoor voor in te schakelen.

Samen met uw belastingadviseur, die ook boekhouder is, kunt u uw financiŽle zaken bijhouden.

Hij kan u leren op een duidelijke, transparante manier om te gaan met uw geld en zo problemen te voorkomen.

 

Wij verzorgen voor u de boekhouding, de belastingaangiften OB en VPB en voor de loonberekeningen hebben wij een samenwerkingsverband.

Zie ook: Uw boekhouding

 

Het spreekt van zelf dat de grootste geheimhouding, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gewaarborgd is.

 

Meer inlichtingen, opdrachten of afspraak maken?††††††††† Bel of mail ons: R.J.de Groot†††††††††††††††††††††† 0111 671828//06 51218126††††† Ruud de Groot